Malo Baha na Mebijusovoj traci

O genuju Johana Sebastijana Baha znate i sami od ranije, mi smo vas ovde cimali više puta (poslednji put baš vrlo nedavno), a svima nam je jasno da bi tu imalo šta da se objašnjava dugo, dugo…

Umesto objašnjavanja činjenice da je matematička struktura nekih Bahovih partitura bila savršena, a savršenost ili ne može da se objasni ili je to neotrebno, evo jedne prilično ekstravagantne demonstracije.

Šta god ja vama sad pričao, mogu samo da pokvarim. To sugeriše potrebu za ćutanjem. A ako je nekome i dalje potrebno dokazivati bilo šta u vezi sa Bahovim imenom, delom i genijem, mi se predajemo: nema više reči.

Svet je jedno čudno mesto.