Od majmuna do čoveka u petnaest koraka

Ne znam da li pratite naučne programe po raznim televizijama. Ako ste dobrovoljno odlučili da se odreknete televizije zarad malčice mira i spokoja u životu, kao što je slučaj sa nekima od nas, verovatno trpite uzgrednu štetu u vidu propuštanja retkih, ali uhvatljivih trenutaka korisnih programa u kojima ponešto možete i da naučite.

Srećom, postoje alternative. Jedna od njih je veb-portal BBC Earth. Idite tamo, turite URL u listu obeleživača/favorita/kako već zovete ono mesto gde čuvate stalna mesta koja pohodite na Vebu, zavalite se udobno bar jednom mesečno i krenite u potragu. Naići ćete i na ovo: 15 Tweaks that Made Us Human.

Šta nas je načinilo ljudima?

Na jednostavnoj stranici reaktivnog dizajna (uživancija za tablete), videćete prikaz petnaest ključnih elemenata koji su našeg pretka odvojili od ostalih primata i poveli ga u pravcu onog ko će sad da dokaže svoju moć tako što će uništiti svet.

Izgleda da je naše poznavanje genoma dovelo do ključnih pomaka u razumevanju evolucije: osam od petnaest teza je objašnjeno genetičkim varijacijama. Evolucija se sada dokazuje na tom nivou. Oni koji su odlučili da ostanu na mentalnom i socijalnom nivou australopitekusa svakako se neće složiti sa ovim tezama, ali do takvih ovi sadržaji svakako ne dolaze, pa nema rizika da će nastati neka pometnja. Najzad, ni o pometnjama u naučnom svetu ne znamo dovoljno, jer valja život posvetiti tome da bi se spoznalo više. A greška niščih znanjem je u tome što polaze od pretpostavke da smo kao čovečanstvo već sve otkrili i sve saznali. Verovatno nema veće greške u poimanju sveta od te.

Svet je jedno čudno mesto.