Umetnost palih

Opet je počelo: narodu treba hleba i ig…
Narodu treba igara.

Upamti dobro šta ću ti reći: ništa nije onako kako misliš da jeste ili (još gore) kako vidiš ili ti se čini da vidiš. Ako misliš da je tako kako vidiš, to je samo zato što te niko nije naučio da pravilno razumeš stvari. Ne, nije bitno da budeš pametan. Bitno je da budeš poslušan i sve će ti se kazati samo. A uz malo sreće, sve će ti se i dati, doduše ne samo, nego… Gledaj.

I pazi šta govoriš, pišeš ili misliš. Sam si sebi najveći neprijatelj: ako ne možeš da potrčiš; ako ne možeš da se zaustaviš; ako ne možeš da razumeš; ako razumeš; ako ne možeš da se obuzdaš; ako ne možeš da preskočiš obrok; ako ne možeš da platiš struju; ako ne možeš da nađeš posao; ako se razboliš; ako prepoznaš nekoga na ulici; ako ne prepoznaš nekoga na ulici; ako ne gledaš, a to se od tebe tražilo; ako čitaš, a to se od tebe nije tražilo; ako zapitaš.

Ako zapitaš, pogotovo.

Neko se toliko trudi da stvori nesagledivo veliku umetnost za ovaj puk, a ti tako.

 

(Tnx Pribi)