A u međuvremenu…

Džordž Fara iznenada progovori: “Molim vas da svi sednete. Mislim da smo predaleko otišli. Hajde, nema potrebe da izgledate tako ljuti, gradonačelniče Hardine, niko od nas nije veleizdajnik.”
“U to me tek morate ubediti.”

Fara se blago osmehnu. “I sami znate da tako ne mislite. Dozvolite mi da nešto kažem.”

Njegove lukave očice se napola zaklopiše, a na glatkoj površini brade presijavao mu se znoj. “Nema svrhe kriti da je Odbor došao do zaključka da se pravo rešenje anakreonskog problema nalazi u onome što će biti obelodanjeno kada se kroz šest dana otvori Kripta.”

“Je li to vaš doprinos ovom pitanju?”

“Da.”

“Da ništa ne preduzimamo, je li tako, već da u tihom spokojstvu i sa punim poverenjem čekamo da deus ex machina iskoči iz Kripte?”

“Ukoliko je lišimo vaše emocionalne frazeologije, upravo bi to bila ideja.”

jedan

Nosilac

I was screaming into the canyon
At the moment of my death
The echo I created
Outlasted my last breath

Fokus produkcije već neko vreme lagano se šalta sa filmova na serije. Veliki budžeti, poznata lica sa velikih ekrana od sada na malim. Novi igrači, ne više veliki filmski studiji niti TV kuće, već dosadašnji “dostavljači sadržaja” kao što su Netflix i Amazon sada vladaju scenom, kreirajući svoj sadržaj. Kao što smo već ranije pisali, posledica je i da u serijama ima sve više i više dobre muzike.… Nastavite sa čitanjem >>