Osmatračnica

2015-11-24_osmatracnica_640

Veća fotografija je ovde.

Ovo što vidite su lestve ka protivpožarnoj osmatračnici smeštenoj u krošnji velikog drveta, na čestitoj visini od 75 metara. Ne razumem se u drveće Australije, mada bih rekao da je ovo eukaliptus. No, ovo drvo ima i vlastito ime: Dave Evans Bicentennial Tree. Nalazi se u nacuionalnom parku Warren u jugozapadnoj Australiji. A ako se zateknete tamo, pa vam je do penjanja, valjaće da imate neku dobru obuću koja će podneti uspon uz 165 velikih klinova pobodenih u stablo. Postoji i odmorište na pola visine koje, u eventualnom nedostatku volje, snage i vazduha možete proglasiti donjom osmatračnicom, pa tako izmanevrisati pola porcije uspona. Autor fotografije je neka spodoba sa đavoljim rošćićima, point’n’shooter AKA foto-mlatilac, pa mije od presudne važnosti da pohitate i vidite čega tamo na profilu još ima.