Sam u sobi

Život koji se odvija “u četiri zida” nikada nije interesantan, a kada se na to dodaju emocionalni ili neki drugi problemi, onda se nečiji život očas posla pretvori u pravo rasulo.

U takvim okolnostima najčešće nastaju paćenice, pesme uz koje se uvek sipa još jedna čaša.

To ne znači da će se tuga uspešno utopiti u piću. Pre će biti da će paćenik/paćenica koji se drže za čašu završiti sa mučninom i jakom glavoboljom. Smile with tongue out