Ma kakav crni HAARP!

Veća fotografija je ovde. Ne pokušavajte da razaznate ovu metastrukturu: to u suštini nije ništa. Slobodni umetnik iz grada Brownsville, Tennessee, po imenu Billy Tripp, sastavio je to što ga je neko opaučio mokrom čarapom kad je bio mali sa činjenicom da je njegov otac imao bravarsku radnju u kojoj je stalno nešto pravio od metalnih struktura. elem, u neka doba je odlučio da se okuša u zavarivanju svega sa svačim, pa je nastala jedna besmislena metastruktura koja od početka, 1989. godine, neprekidno raste i neće prestati da raste dok Bili ne otegne papke, za kad je on već uredio da ga tu negde i sahrane, a da mu to bude nadgrobno obeležje. Celu bizarnu priču i još nekoliko fotografija tog mesta pronaći ćete na portalu Amusing Planet, gde sam je i ja našao. Autor fotografije se zove Brent Moore, a njegov flickr portfolio je trivijalan.