Najdalje dokle smo dobacili

Za vreme studentskih dana čitali smo sve i svašta. Vuki je jednom prilikom odnekud dovukao memoare Winstona Churchilla i bacio se na njih sa takvom strašću da sam se pitao radi li išta drugo. Jer, knjige su bile obimne, od onih koje podsećaju na debele enciklopedije. Ta njegova avantura je trajala mesecima, ali to nije ništa. Moje petljanje sa radovima Franka Zappe je trajala decenijama, u ušima su mi zvonile desetine njegovih albuma, sve do trenutka kada sam primetio da se moja arhiva njegovih radova zaustavila na broju 99.

Tada sam odustao. Smile with tongue out