Na pomolu dizajniranje akademika

The ethical principles I care about are largely Kantian, but in a version that most philosophers consider as a significant reinterpretation of Kant.  (Etički principi do kojih držim su uglavnom kantovski, ali u obliku koju većina filozofa smatra značajnim ponovnim tumačenjem Kanta), V. Rakić
Ima tome nekoliko godina kako su Deka Prase i Baka Prase slavili godišnjicu braka. Svakako, Mama Prase i Tata Prase su im kupili dogovarajući poklon „za odrasle“ (ne, nije to što mislite, sram vas bilo) – zgodnu malu stonu lampu. Pepa Prase se pokunjila kada videla poklon, a na mamino pitanje „Pepa, kako ti se sviđa poklon za Baku i Deku Prase?“ odgovorila je: „Pa lep je.“

E dobro, da malo čujemo još jednu priču o tome kako je ljubav ovo i ono, pa da vidimo šta ćemo dalje.… Nastavite sa čitanjem >>

Metodistička himna

Religiju možemo definisati kao duhovnu vezanost ljudi sa Bogom. Ne svih, naravno. Religiozni ljudi su obično povezani u verske zajednice. Svaka od njih je specifična, iako su učenja koja su im u temeljima opšta – odnose se na suštinu, svrhu i poreklo svega postojećeg. Načini praktikovanja religije su različiti. Sprovode se kroz obrede i ritualne radnje koje se obavljaju na posvećenim mestima – hramovima, ma kako ih mi u svakodnevnom životu zvali.

Iako su različite religije uglavnom međusobno zavađene, jedna od stvari koja im je zajednička je pojanje koje je sveprisutno ma kom Bogu se vernici klanjali.… Nastavite sa čitanjem >>