Deer Audrey

Audrey

Na današnji dan, 1929. godine rođena je glumica Audrey Hepburn. Današnju fotografiju snimio je fotograf magazina “Life“, Bob Willoughby.

Zanimljiva priča vezana je uz današnju fotografiju. Naime, tokom rada na filmu “Green Mansions“, 1958. godine, dreser životinja predložio je Audrey da provede nekoliko dana s lanetom koje bi u filmu trebalo da prati svaki njen korak, kako bi se naviklo na nju. Glumica ga je vodila svuda sa sobom i van snimanja, te je tom prilikom nastalo nekoliko fotografija koje možete videti ovde.