Ni danas

Šta da vam kažemo, nego: nema.

Biće. Jednom kad se vratimo kući.

Biće. Jednom kad se vratimo kući.

A ako baš hoćete da znate, zamalo da bude. Glugenije Svemogući i lajavi.krelac su se nešto domunđavali, kao fol – oni bi sami da sklope utovar. Ali, Šef je blagovremeno primetio neko vaninstitucionalno zavereničko šuškanje na tom području, pa je sprečio havariju.

Ešeru, Ešeru!

Drugim rečima, dobro smo prošli i mi i vi.