Ulicom (4): Iznad sporednih vrata

Jedno incidentalno foto-istraživanje je otvorilo neka pitanja.

Veća fotografija je ovde.

Otkad znam za sebe, znam i za kuće na kojima se nalaze ulazna vrata koja niko nikad ne koristi, nego ona danas služe, bemliga, kao ukras ili trag nekom drugom vremenu ili drugoj ideji. Dvokrilna vrata od teške hrastovine na kući, ali ne: ulazi se kroz kapiju, pa na vrata od letnje kuhinje, da se ne hladi kuća. Velike palate i zgrade, verovatno, imaju drugačije objašnjenje: postoje brojna vrata za poslugu i tehničku upotrebu, pa je za vreme drugarica i drugova uravnilovka učinila svoje. Vrata koja se ne koriste postoje čak i na građevinama gde bi ona mogla da posluže nečemu korisnom. Ali ako je za utehu, makar fasadne aplikacije opstaju.

Obaška što mi je ova šetnja vratila dobro raspoloženje.