Veze

Ove nedelje, u rubrici “fotka u podne” gostuje fotograf Tibor Arva.

Tibor Arva: Veze

O ovoj fotografiji Tibor kaže:

Drugi pravac koji me zanima u poslednje vreme mogao bi se najbolje uporediti sa tradicijom “Film noir” – naturalistički, sirovije, sa pričom, postaje važno šta je još u kadru, a sve, pa i obrada, uključeno je u funkciju priče.

Veću fotografiju potražite na foto-portalu Tibora Arve, gde ćete pronaći i informacije o direktnom kontaktu sa umetnikom.