Živeću večno

O besmrtnosti možemo da razglabamo nadugačko i naširoko. Ako je shvatimo kao stanje nemogućnosti umiranja, onda nije čudno što su ljudi kroz istoriju činili svakakve gluposti ne bi li postali besmrtni. Ni stari filozofi se nisu slagali oko ovoga pojma(Platon, Aristotel), a kada nema racionalnog objašnjenja, stvara se odlična podloga za manipulaciju.Različite religije nam obećevaju život posle smrti, bilo da je bolji od onoga koji trenutno živimo ili da nas tamo negde čeka 1000 devica. Smile with tongue out