Rani upozoravajući znakovi fašizma

Od svog nastajanja do danas, pa i dalje koliko god bude postojala, Suština pasijansa se ponosi činjenicom da nikad nije povlađivala čitaocima niti je ikada zahtevala od njih da zauzmu bilo kakav stav koji je naklonjen nekome ili protiv nekoga. Štaviše, nalazimo da je važno da svako dođe do sopstvenog mišljenja koje je sposoban da argumentuje i brani ako je potrebno. Važno je i zato što samo tako izgrađeno mišljenje ima težinu odgovornosti za društvo u kojem živimo.

Repetitio est mater studiorum – ponavljanje je majka učenja, rečenica je koju nauči svako na prvom času latinskog jezika. Ova sentenca je aktuelna u svim dobima i svim prilikama, ne postoji loš primer da se kao pouka uputi svakome. Ponavljanje kao podsećanje je nužan čin koji sprečava zlu da naraste preko mere.

Zato ćemo vas podsetiti na pokazatelje u društvu koji nedvosmisleno upućuju na rađanje tendencija koje su u istoriji dokazane kao fatalne po jedno društvo.

Šta ćete vi uraditi sa tim saznanjem u danima koji su pred vama, vaša je stvar.

Šta ćete vi uraditi sa tim saznanjem u danima koji su pred vama, vaša je stvar.

Rani upozoravajući znakovi fašizma su sledeći:

 • Nacionalizam, populizam i ksenofobija
 • Omalovažavanje i negiranje ljudskih prava
 • Identifikacija dežurnih neprijatelja/krivaca
 • Imenovanje paušalnih prijatelja/spasilaca
 • Nadmoćnost i zloupotreba policije
 • Raširen seksizam i racionalizacija u tumačenju tradicije
 • Sistematsko plasiranje laži putem potpune kontrole masovnih medija
 • Opsednutost nacionalnom sigurnošću
 • Sprega države i religije i svođenje istorije na mitomaniju
 • Sprega države i kriminala i zaštita moćnih izvora ilegalne zarade
 • Sprega države sa moćnim kompanijama i zaštita korporativne moći
 • Ucenjivanje pravom na rad i zaradu i potiskivanje radničke moći
 • Svođenje obrazovanja na obučavanje jeftine radne snage
 • Prezir prema intelektualcima i umetnicima
 • Lažni elitizam političkih struktura, nepotizam i korupcija
 • Zloupotreba izbornog procesa i manipulacija izbora

Važno je da svako dođe do sopstvnog mišljenja koje je sposoban da argumentuje i brani ako je potrebno.

Tridesetih i četrdesetih godina prošlog veka, nakon što je zlo fašizma isprva bilo ismejano dvadesetih godina kao ludovanje šačice jadnika, ta šačica jadnika je iskoristila slabost ekonomski oslabljenog stanovništva da dođe na vlast. A onda su promenili tok istorije Evrope i sveta, ostavljajući ožiljak koji je nemoguće konačno zaceliti. Prošlo je mnogo vremena od onog strašnog vremena i oni koji zastupaju stavove izrečene u pomenutim tezama umeju da maskiraju svoje agende tako da većina ne može da prepozna njihovu suštinu. Štaviše, pobrinuli su se i za to da ih prost svet više ne prepoznaje kao šačicu jadnika, što oni u suštini jesu.

Jedino rešenje je u obrazovanju, promišljanju i nazivanju ljudi, stvari i pojava pravim imenom, najjednostavnijim mogućim. Niko ne sme da vam nameće stavove; do njih morate doći sami. To nije lako, a loši ljudi to znaju i vesele se saznanju da je većina sklona odustajanju. U toj slabosti – i nigde drugde – leži njihova glavna snaga. Da bi oni pobedili, drugi prvo moraju sami da izgube.

Šta ćete vi uraditi sa tim saznanjem u danima koji su pred vama, vaša je stvar. Doduše, nije samo vaša stvar.

I da ponovimo, jer repetitio est mater studiorum: šta ćete vi uraditi sa tim saznanjem u danima koji su pred vama, vaša je stvar. Doduše, nije samo vaša stvar. To je i stvar vaše porodice, naročito vaše dece, stvar vaših prijatelja i komšija, stvar onih koji su vam dragi i onih koji vama žele dobro. Nemojte se takvim stvarima igrati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA ImageChange Image