Čovek rata ili Velike čizme

Ne možete reći da vas niko nije upozorio na ishod tzv. razvoja civilizacije. Istina, niko ne može ni da vas krivi što ta upozorenja niste prepoznali.

Ne možete reći da vas niko nije upozorio na ishod tzv. razvoja civilizacije. Istina, niko ne može ni da vas krivi što ta upozorenja niste prepoznali. Nastavite sa čitanjem >>