Borbeni komplet za doba izbornog ćutanja

Od ćutanja do tišine, veliki je put.Ništa teže od ćutanja. Hoće, bre, drvo javorovo da iznikne iz vaših reči, a morate da ćutite. Nezgodno, brate. Pogotovo ako se niste unapred pripremili za takvu težinu na duši.

Suština pasijansa misli na vas i predlaže vam sledeće sadržaje kao sredstvo protiv muke ćutanja. Probajte samo, i uložite mrvicu strpljenja. Jer isprva ćete osetiti nelagodu. Ali na kraju će se sve otvoriti pred vama i biće vam jasnije zašto je ćutanje samo početni oblik tišine.

Uzgred: ta razlika – da je ćutanje nametnuto, dok tišina prirodno pripada nekom prostoru – služi samo kao formula za izbor prave reči. Značenja su negde drugde.

Ovog puta, ona nisu između redova, nego u redovima.

Elem: Radoje Domanović (1873-1908), šest dela prikladnih sledećim danima.… Nastavite sa čitanjem >>

I posle se čude što nam tako loše ide

Niko vas da bije ne sme! Ispred Terazijske česme. A u banku ulazite na sopstveni rizik…
Potegoše onomad pitanje ustavnosti Zakona o visini kamatne stope. Sporan je (bio) član koji propisuje da se zatezna kamata izračunava primenom tzv. konformne metode. Konformna metoda je u nekima poznata kao sistem gde se glavnici duga dodaje kamata i u sledećem obračunskom periodu ova suma (glavnica i kamata) računa kao (nova) glavnica duga, a narodski je, brate, poznatija kao “kamata na kamatu”.

mora da su školovani "po Bolonji"...Rasprava se otegla – uz izgleda standardnu proceduru “ja tebi, ti meni” u srpskom pravosudnom sistemu – i nimalo me nije interesovala dok nisam njene posledice osetio pre neki dan. Tako i inače biva, zar ne? Srećom, posledice se ne odnose direktno na mene, nego na razne računarske programe koje treba revidirati i uskladiti.

Uskladiti da, ali s čime? Prepredeni smeško