Poguraj me

Jin i JangSimbol Jina i Janga, iako potiče iz Kine, dobro je poznat i na Zapadu. Predstavlja filozofski koncept koji nas uči da oko nas deluju dve glavne, suprotstavljene sile, koje pokreću svet. U isto vreme su i komplementarne jer jedna bez druge ne mogu da postoje. One su osnov mnogih učenja, a posebno su vezane za Taoizam. Tao je, simbolično, put kojim se krećemo kroz život. Smatra se da je nepromenljiv, a u njemu prepoznajemo dva principa – muški, Jang, kao svetlu stranu, aktivnost koja se povezuje sa elementima vazduha i vatre i ženski, Jin, kao tamnu, pasivnu stranu vezanu za vodu i zemlju.

Iako ne znaju ništa o Taoizmu, moji Šumadinci njegove principe često citiraju u dobro poznatoj rečenici – suprotnosti se privlače.… Nastavite sa čitanjem >>