Jen je prikupio dokaz

Za potrebe ove priče Jen poseduje automobil sa SUS-motorom.
– O, gospodine Đurađe Talaševiću, otkud Vi ovde?

– Oh, Jene Von Hasankkåt de fon d’Addarioriönshaftensone, kako ste me prepoznali?

– Lako. I iskreno se nadam da vi u tom programu za zaštitu svedoka u specijalnim procesima protiv nosilaca organizovanog kriminala, čiji ste koordinator, svedoke štitite malo bolje od tih jednostavnih maski. Sipajte mi za hiljadu i po dinara.

– Kako jednostavna? Znate li samo koliko je truda uloženo u ovu masku? – kvazi-autoritatorno upita Đurađ.… Nastavite sa čitanjem >>