Hiperbola o…

Ipak, odlučujem da ne kažem na šta sam pomislio kad sam ovo video.
Zato, da pokušam iz drugog ugla.

Ko bi rekao da su žirafe toliko sklone preciznim sportovima?…

Znate kako: ja iskreno ne znam šta je to konzumirao scenarista ovog filma. No, šta god to bilo, ‘oću i ja malo.

I posle se čude što nam tako loše ide

Niko vas da bije ne sme! Ispred Terazijske česme. A u banku ulazite na sopstveni rizik…

Potegoše onomad pitanje ustavnosti Zakona o visini kamatne stope. Sporan je (bio) član koji propisuje da se zatezna kamata izračunava primenom tzv. konformne metode. Konformna metoda je u nekima poznata kao sistem gde se glavnici duga dodaje kamata i u sledećem obračunskom periodu ova suma (glavnica i kamata) računa kao (nova) glavnica duga, a narodski je, brate, poznatija kao “kamata na kamatu”.

mora da su školovani "po Bolonji"...Rasprava se otegla – uz izgleda standardnu proceduru “ja tebi, ti meni” u srpskom pravosudnom sistemu – i nimalo me nije interesovala dok nisam njene posledice osetio pre neki dan. Tako i inače biva, zar ne? Srećom, posledice se ne odnose direktno na mene, nego na razne računarske programe koje treba revidirati i uskladiti.

Uskladiti da, ali s čime? Prepredeni smeško

Nastavite sa čitanjem… “I posle se čude što nam tako loše ide”