Eksperiment iz akustike

Crevo za vodu, zvučnici, oscilator sa kontrolisanom frekvencijom, i tako to.

Ako se ne varam, postoje fontane u kojima je ovo načelo i praktično primenjeno. Dabome, Gugao je zlotvor: prosta potraga nije urodila plodom, tako da ovog časa znam manje nego što sam znao pre pisanja ovog priloga.