San svakog birokrate

San svakog birokrate? Dokumenti koji se sami umnožavaju i arhiviraju. Sistem koji sam sebe hrani papirom. Procedure koje to nisu. I da ne zaboravim najvažnije: principi koje je nemoguće razumeti. Jer, u protivnom bi morao da postoji neko ko zna gde se nalazi taj i taj papir.

A ovo – pa ovo je već birokratska pornografija. Zabranjeno za mlađe od pedeset dokumenata iskanih od države.