Paradoksalna ravan

Ponekad ne vredi žuriti. Jer žureći čovek ne primećuje stazu kojom hoda.

To posebno važi za hodanje mimo sveta.

Večita ravan. Mnogo ravni, perpendikularnih. Ravan paradoksa (mada je pravo pitanje gde prestaje uzročnost, a počinje neshvatljivo).

(tnx Bane)