Jedna na dan (236): 21. novembar 2012. (ret)

Smanji brzinu.
Ovog puta, u nadoknadi koja je nastala samo zato što sam odlučio da spavam ponekad (o, vot a dekadenci, indiid!), predstavljam rad od pre nekoliko dana koji sam tek maločas uspeo da obradim onako kako sam zamislio kada sam fotku napravio. Reč je o jednoj sesiji koju sam izveo na jednom lokalnom groblju, nakon što sam nekoliko meseci razmišljao kako da izvedem to.

Jedna na dan, 21. novembar 2012: Groblje

(pogledaj veću fotografiju)… Nastavite sa čitanjem >>