Gurka na nebu

Pazi ovo: snimak iz kokpita jednog putničkog aviona, Boeinga 777, gde drugi avion, Boeing 747, prešišava treći avion, Boeing 737. A za to vreme, sva tri na istom kursu u istom koridoru… I to nad Bagdadom, leta gospodnjeg 2011.

Šta bih dao da ovako nešto vidim svojim očima!…