Jedna na dan (299): 23. januar 2013.

“Mnogo je mutno!”… “Previše obrađuješ!”… “Velika je gužva na slici!”… Pa dobro, hajde da udovoljim svim primedbama odjednom…
Ama, da me ne razumete pogrešno: poenta je u tome što nekolicina mojih dobrih prijatelja, onih u čiji sud imam poverenja i od kojih zahtevam da me poštede komplimenata nego da udare kad je vreme za udaranje, potegli su svoje stečeno pravo, pa su na moj rad u projektu “jedna na dan” uložili razne primedbe, sve odreda opravdane i utemeljene na čestitim razlozima. Pametan čovek će uvažiti tako sročene primedbe, pa će staviti prst na čelo i izvući neku pamet kao zaključak. A pošto ja ponekad volim da mislim o sebi kao pametnom (snovi su besplatni), to sam rešio da promenim štogod u svom pristupu.

I odmah novi zadatak! Preteklo je iz tih primedbi: mogu li odjednom da odgovorim svima? I setim se. Doduše, morao sam da skoknem i kupim važan rekvizit za to rešenje – jedan beli hamer – i očas sam izveo zamisao. Izvol’te!

Jedna na dan, 23. januar 2013: Minimalis'ćka

(pogledaj veću fotografiju)… Nastavite sa čitanjem >>