Kad kažem "tri", a reći ću "tri" kad se meni bude htelo da kažem "tri", zgrabi tu loptu na "tri"

Neki ljudi se ponose time što zajebavaju životinje.

Sve u svemu, postoji teza da je poslušan pas isto što i pametan pas. Meni se ovaj pas baš i ne čini osobito pametnim. Ali da je poslušan, kao i da je, izgleda, vrlo dobro kondicioniran (najverovatnije izgladnjivanjem, a možda i batinama), u to nema sumnje.