Partner za tezgu na bolovanju, šta sad?

Taman ste se naoštrili da oduvate publiku u drumskoj kafani, kad se partner javio da je dobio zauške. Kako ćeš izvesti onu melodiju?

Ovako.

Mark Kroos je dežurni ludak u izvođenju hillbilly muzike, trenutno je najveći hit u krajputaškim klubovima, seoskim vašarima i univerzitetima Amerike. Više o njegovom radu ćete naći na njegovom sajtu.