Fisherman’s asylum

Fisherman's asylum

Fotka je uslikana na obalama “Gajićke bare” kod Stare Pazove. Tu je bila rupetina koja je napravljena vađenjem gline za obližnju ciglanu, a kada je eksploatacija završena pojavile su se podzemne vode koje su je napunile tako da je nastalo jezerce od nekih 6 hektara.

Na baru sam nabasao preko Google Maps, tražeći zanimljive lokalitete u okolini Beograda za slikanje. S obzirom na zatečeni otpad u sceni, fotki je kao atmosfera dat blagi “toxic” zeleni ton.