Uhvatiti muvu u letu

Fotografija je rezultat trenutka uhvaćenog u večnost, ponekad na incidentni način, kao predmet slučajnosti… Ali – stani malo: da li je baš tako? Možda se u fotografiji nalazi i malo veći zalog? Budete li pažljivi u tumačenju priče o šest fantastičnih fotografija, shvatićete da ima ljudi koji su spremni da idu do kraja (svakog kraja) za jednu fotografiju.

Verovatno ste prepoznali neke od fotki iz ove priče… Švajcarac René Burri je legendarni fotoreporter koji je vek proveo radeći za agenciju Magnum. Zahvaljujući fotografijama koje je uspeo da stvori i ostavi svetu tokom svog plodnog profesionalnog života, upisao se u istoriju dokumentarne fotografije kao jedan od najplodnijih zapisivača istorije druge polovine dvadesetog veka.