Odbačene reklame

Voleo bih da reklame za kokakolu budu ovakve.

 

Tako bi sve izgledalo baš kako treba.