Nema udarca bez starca

Čitaoci i slušaoci se verovatno pitaju kako nastaju prilozi koji se nalaze na Suštini pasijansa? Evo, ovako. Open-mouthed smile

Dan je, barem u Šumadiji, tmuran. Jedan od autora Muzike za popodne je bolestan. Spisateljica dva čitana romana i jednog koji tek nastaje, ali nikako da se sastavi, bila je vredna i javila se rano. Smile

Kašičica optimizma se valjala po kući… a ideja koja je postojala bila je sve dalje, čitaćete o tome…

Razmišljao sam šta da napišem, a da ne budem pametan… A muzika je i dalje svirala… To je sastavni deo moga života. I šta da kažem, a i zašto bi trebalo da dam neki komentar?

Ništa!?

Jedan veliki pevač i jedan veliki muzičar, dvojica koji su sami sebi dovoljni. Pošteno zarađuju za ‘leba koji ih hrani!

I znaju sve što treba da znaju!

Dovoljno, za sve nas!