Varalica

– Somnabulni egzistencijalizam u perspektivi!
– Varate se, kolega! To je paroksizam sizifovskog sindroma katapultirane stvarnosti!
– Hipnopedija transformacije u refleksivnu antitezu, kad vam lepo kažem!
– Čovek nailazi na scile i haribde, a vi tako…
– Pa dobro, onda: neka gledalac presudi.
– Neka bude tako…

– …I šta veliš? Kaže “zna narod, narod će mu suditi”?
– Od reči do reči, kad ti kažem.
– Znao sam ja da od njega nema ništa. Nego, jesi li čuo da je onaj… Uh, film je gotov… Evo, opet uključuju kamere…
Gle, stvarno. Kad pre?… K-hm!… Lepo vam kažem, uvaženi kolega: ako niste razaznali metodološki postupak linearnog egocentrizma u ovim sekvcencama, ja nemam više šta da vam kažem!
– Dabome da nemate! Ja vam lepo kažem da je još Sofoklo objasnio sindrom edipovskog kašnjenja, to je trivijalni socijalno-mehanicistički postupak za koji i srednjoškolci znaju, a vi, eto…
– Ali, vi ne slušate! Dabome da nemate perspektivu, jer ste nepovratno zaraženi engleskim pozitivistima. Da ste čitali Sartra kao što ste čitali Sofokla, sad biste znali šta je to pajac hteo da predstavi.
– Scile i haribde! Ali, da li ste primetili da je to metod koji je, uh… Gde je voditelj? Gde su svi?
– Izgleda da je emisija završena.
– E, najzad…. I dobro je, baš smo preterali.
– E vala, jesmo. Dosta je bilo. Ajmo na pivo.
– Ta ti valja. Idemo! Plaćam prvu turu.
– Može! Sve može!
– Nego, jesi li čuo da je onaj…