Večita dilema o kiču

Možda inat u sebi krije neku lepotu, ali ja ponekad nisam baš sasvim siguran da li ta lepota u sebi krije zrno kiča… Što me metodom asocijacije dovodi do pomisli da inat (kao prepotopski pojavni oblik neposlušnosti) u sebi krije kič.

Slažete li se sa mnom ili mislite da je ovo u redu?