Još jedna dramatična…

…mačka.

“O, ne!”, “Šta ti je ovo trebalo?”, “Mora da si poludeo!” i ostale izjave o još jednom ludaku koji je kapitulirao pred pretvaranjem Interneta u stari Egipat° spremno poklapam unapred pripremljenom replikom o istraživačkom pristupu u analizi ponašanja ljubitelja mačaka na Internetu.

 

________
° Pišu po zidovima i obožavaju mačke.