Kosmički đubretar

Gužva na nebu je velika. Međutim, nije problem u 700 satelita koji služe nečemu u raznim orbitama, nego u 12.000 komada raznog otpada koji landaraju svuda po tom prostoru. Neumitno se već desilo: došlo je do fatalnog sudara satelita sa komadom đubreta i satelit je uništen. Koliko je to koštalo, leži izvan poimanja nas, običnih smrtnika.

A onda se neko najzad setio da nešto preduzme.

Pitao sam se kad će se setiti.

CleanSpace One je zamišljen da, za početak, uhvati odbeglu “švajcarsku kocku“. Usput će biti istestiran i koncept hvatanja raznih komada otpada, čija katalogizacija i interaktivno praćenje su predmet mnogih glavobolja svih kosmičkih programa… Pa, neka im je sa srećom.