Kopito, ergo konj!

Veća fotografija je ovde. Našao sam je u svom špilu. Gde, kad, kako i uostalom zašto sam snimio ovo kopito, šta ono predstavlja i koliko je bilo bitno da ga obradim baš tako – ostaviću vas da se pitate ili, što će biti verovatnije, da zaboravite kroz dva minuta ili kraće. Elem, trenutno vlada moda bacanja kamenja po svima koji se ne bave posledicama poplave ili barem paušalnim pohvalama rada Vlade, koja je veoma uspešna kad je reč o kontroli medija, pa ne bih da mi blog strada zbog toga što neko medijsko glasilo-mlatilo-blatilo izvlači teze o onima koji nisu patriJote, nego se bave nečim drugim u besomučnom pokušaju da sačuvaju ono malo preostale zdrave pameti.