Pitstop Art

iliti: Kako od gomile vulkanizera načiniti organizovanu umetničku grupu?

Razni vidovi automobilizma podrazumevaju timski rad: vozač u vozilu je tek vrh jedne velike i prilično složene piramide. Koliko ih je ukupno u kolu, ko će znati, ali evo nekih detalja koje možemo da vidimo. Pazi sad.

Veština i umetnost se prepliću, pa to ti je.