Loptice

Loptice

Pre desetak godina u rezervoaru pijaće vode Ivanhoe iznad Los Angelesa otkrivena je velika količina bromata – kancerogenog jedinjenja koje je nastalo reakcijom bromida i hlora u kontaktu sa sunčevom svetlošću. Rezervoar je potpuno ispražnjen i iznova napunjen vodom, a kako bi se sprečilo ponovo formiranje ovog jedinjenja, površina od 4 hektara pokrivena je sa 30 miliona crnih plastičnih loptica koje sprečavaju prodor sunčevih zraka.

Fotografiju smo preuzeli sa portala National Geographic, a njen autor je Gerd Ludwig.