Već viđeno

Ako ostavimo po strani važeće istorijske knjige i korenima današnje civilizacije pristupimo otvorenog uma, lako ćemo da utvrdimo da postoji bezbroj rupa u tumačenjima. Ono što smo učili nekada u školama postaje irelevantno jer stoji na klimavim nogama (sve je počelo od Sumera), a nove tehnologije koje se primenjuju tokom arheoloških snimanja i iskopavanja nam bude barem sumnju. Mnogi naučnici već danas tvrde da se biblijski Veliki potop zaista desio 12.000 godina pre Nove ere, a najnovija iskopavanja na teritoriji Tuske ukazuju na postojanje još starije civilizacije (oko 22.000 godina PNE).

I ko zna šta još će se otkriti za neko vreme.

Zajedno svim otkrićima, na ma kojoj tački Zemljine kugle da se kopalo, jeste da su sve te ljudske zajednice okončale svoje postojanje, mada se ne zna zašto. Sve ostalo su teorije i špekulacije koje traže materijalne dokaze da bi se potvrdile.

Jasno je samo jedno: na planeti na kojoj živimo dešavale su se katastofe velikih razmera i mi danas smo samo jedna od ko zna koliko civilizacija koja, nekim čudom, još uvek opstaje.

Ovom neuobičajenom temom se pozabavila grupa World Party, pa da vidimo šta kažu:

Many years ago
He
Looked out through a glassless window
All that he could see
Was Babylon
Beautiful green fields
and dreams
and learned to measure the stars
but there was a worry in his heart

He said
How could it come to this?
We’re really worried about living
How could it come to this?
Yeah we really wanna know about this

Is it like today?
Oh-oh-oh

Then there followed days of kings, empires and revolutions
Blood just looks the same
When you open the veins
And sometimes it was faith, power or reason as the cornerstone
but the furrowed brow has never left his face

He said
How could it come to this?
We’re really living in a landslide
How could it come to this?
Yeah we really wanna know about this

Is it like today?
Oh-oh-oh

Then there came a day
Man, packed up, flew off from the planet
He went to the moon, to the moon
To, to the moon, the moon
now he’s out in space
Hey, fixing all the problems
He comes face to face with God

He say
How could it come to this
I’m really worried about my creation
How did it come to this
You’re really killing me you know

It isn’t just a day
Oh-oh-oh
Is it like today?
Eh-oh-oh
Is it like today?
Oh Bang!

World Party - Bang!Grupa World Party je, u stvari, alter ego Karla Wallingera. Oni upućeniji će ga se setiti kao člana grupe The Waterboys sa kojima je snimio prva tri albuma. Posle toga je nastavio sam, a World Party je amalgam muzike koju voli i uticaja njegovih uzora (The Beatles, Bob Dylan, Beach Boys, ELO, Love…). Muzika koju izvodi je stoga melodična, najčešće popična i sa odličnim tekstovima, pa je za mene tajna kako nije postigao veći uspeh i prepoznatljivost uprkos odličnim albumima.

Staroindijski epovi pominju nuklearne ratove koji su se desili ko zna kada, a mene brine da će odgovorni, čiji prsti danas počivaju na onim opasnim dugmićima, u jednom trenutku izgubiti živce zbog pohlepe i ko zna još čega… I u drevnim epovima i u ovoj pesmi pominje se kako se sve to završava.

Sa velikim BANG! Lightning Sleepy smile