Dobro dizajnirano uputstvo za upotrebu

E, tako se to radi: uputstvo za upotrebu uređaja u kom učestvuje sam uređaj.

Ovo je jedan od pravih dokaza da genijalne stvari opstaju kao jednostavne.