Jedna na dan (207): 24. oktobar 2012.

Ne vredi. Nisam mogao da odolim. Morao sam da se vratim toj fotografiji.
Rekao sam više puta do sada: vremenom sam došao do toga da tražim način da slikam, a ne da fotografišem. Ne mislim ni na kakvu igru reči ili niti insistiram da se pravilni glagol “fotografisati” zameni žargonskim “slikati”, nego imam za cilj da bar ponekad dosegnem fotografiju koja je obrađena tak oda liči na sliku, crtež ili običnu skicu. Osećam nekakav poriv da baš taj teren istražujem. Pipam u mraku i tražim rešenja. A kad mi naleti prigoda, onda je ne propuštam. Tako je bilo sa fotografijom od koje sam napravio ovo:

Jedna na dan, 24. oktobar 2012: Skulptura, ponovo

(pogledaj veću fotografiju)… Nastavite sa čitanjem >>