Bupa žustri hod

Dakle, to u Engleskoj je neka zaraza koja je tinjala četrdeset godina, još od onog predloga da se uspostavi ministarstvo blesavog hoda

Sad samo preostaje da vidimo hoće li EU leći neku lovu ako onde neko napravi NVO inicijativu za blesavo hodanje. Ili još bolje, da se napravi neki državni program… Zamislite samo Tomu ili Šljivicu kako ulazi u 10 Downing St. hodajući ovako. Hot smile