Jedna na dan (281): 5. januar 2013.

Još jedna sa jučerašnje vožnje…

Hteo bih da vam pokažem nešto, čisto da biste videli kako je igranje svetlom čudna zanimacija, a fotografija bogat teren za istraživanje. Fotka koju sam vam prikazao juče i ova današnja načinjene su u razmaku od minut i po, a osim motiva na slici, razlika je samo u tome što sam okrenuo objektiv za devedeset stepeni, sa zapada na sever.

Jedna na dan, 5. januar 2013: Linije

(pogledaj veću fotografiju)

Ajde-de, da ne bude da podmećem činjenice: na jučerašnjoj fotrografiji sam ispravio balans boja u odnosu na belinu snega, a ovde to nisam učinio. Ali, ta razlika se kompenzuje i motivom – ovde poredimo tipični zalazak Sunca u ravnici spram jednog mirnog, čak pomalo melanholičnog motiva koji mi se učinio zanimljivim. Predlažem da obratite pažnju na liniju horizonta (i okrajke Kikinde u toj liniji) kao vodeći element, umesto da tu ulogu date žicama. Nadam se da ćete fotku tako bolje razumeti.

Presuda: mišn akomplišd. Camera Thumbs up Samo zato što je meni po volji. Ovo je jedna od retkih fotki u mom skorašnjem radu koju bih drage volje odštampao, uramio i stavio na zid.

Štaviše, možda ću to i učiniti.