Struč… Ovaj, ekspert za elektroniku

A sad malo predavanje o električnom pražnjenju. Saznaćete sve iz prve ruke.

Eh, da nam je više ovako pragmatičnih primera!