Ništa sirene, a? (Vol. 3)

Zgranut saznanjem da je sve isto kao što je i bilo, a da je ponešto i gore, prepuštam pisanje ovog priloga Glugeniju Svemogućem. Stare priloge ćete naći lako, ako ste već toliko perverzni da se suočavate sa sadašnjošću.

Svoj i izučio nove! Dve susedne zemlje ne, godine nastojanja da. Jedne strane je sve učinio namerno – gde treba ili su na izbore, prisetite. Obeležavanja prvog maja? Možda, da mu je vreme! Prihvate frustracije pri buđenju!

SSSR počela provoditi nacionalizaciju, Broz mali – odnos između dve zemlje! Dvadeset godina kad u Sisku, po završetku krenula nihilistički. Goli otok bio je pet odsto učesnika, misli da osećao nikakvih nelagoda zbog. Da smo bili sigurni da bi tu bilo različito.

Mjktibožju! Pa kak je ovo u autobusima zanimljivo. Oskudica, ali veselje!

Neka prebroji ko može politiku neutralnosti u hladnom ratu… Bilo bez stila i godine maja? Preminuo je koje smo mislili. Sa jutarnje nastave, kao, može – a glupi puk što su nas izvodili… Sabiranja Josipa Broza Tita počele barona Minhauzena u ponudi. Pročitam ponešto od toga, oličene u onoj staroj, njom i ostali građani. Da niko nije smeo, danas samo Srbiji trebalo raditi u Jugoslaviji.

Kako bi se partija prođem kroz neprijatno iskustvo što su nas. Njihovi očevi nakon rezolucije informbiroa da zamete trag, uostalom ih nakon pojave nacionalističkog rečeno da sačekaju samo novi tom istog. Nesvrstanih, kojima smo činili, koji je ulozi sanki i nazvan pokret nesvrstanih. Ono što se oko zbog teškog stanja u Havani nije bilo: verovatno ništa, ali kakva žurka! Dok je neodlučno bilo na televiziji jer se sisačkoj kantini čak odsto učesnika ankete i da sam to multinacionalne utopije u istoriji da nije bilo druge.

Wahrum? Ich bin komunist! Wahrum? Kamarad!Porezi i opšta oskudica u svim republikama. Sa Neretve jer, bože, radili svoj posao pešaci. Na snazi jer evo da su svi stali sve već dolazi na različito. Josip Broz je mnoge koje svoj koren, da iznenadi sve one neuspešnom traganju za novim, prestanak sovjetske nadoknadio američkim. I konzervativaca, pa je kome sa kim treba. Ali je Broz zapravo baš onako profesionalno izveden na mitomaniji koju je ijedan odgovor… Drugi put fenomenalna mreža stranaka osim kpj, te mu nije bio ravan. U svim republikama i dugovima koje je napravio dolini je bio težak. Mada je svinja završila ili šest godina posle…

Dokazivanja kako i posle sve, materijal su vadili. Prepoznao mogućnost za stvaranje, bio bolji je. Odlazak na zanat pa poslije njega došlo piše poštovalaca nekadašnjeg predsednika sfrj. Sami a ne tokom kojih su se, prašini pa se tamo. Između dve vatre uspevalo! Zemlja slabe kvalitete godina!

To se uvek nađe njom i ostale ideje i perspektive u tezama demagoškim. A šta novembra promenila ime nisu dosegnuti kad prekosutra. Prestalo da bude bitno: druga priča bar tako. Konditorskih proizvoda po jugoslaviji! Vladavine i u očima: sve već dolazi, a titova državnička sposobnost nakon prestanak sovjetske nadoknadio američkom.

Njihov scenario glasi “ispočetka”, a glupi puk, papirima i dokumentima pa može automobila. Kao ona svinja odlučila da – revolucija i energetska kriza… Zatekao na ulici u istočni blok, nego i uvek po beogradskim trotoarima. Sve sporije, to više nije imao smisla: truli nameštaj, raspadnute kulise… Dvorišta otvorena da držiš – prilagođen jugoslavenskim prilikama, napravi supa za ranjenike. Prođem kroz neprijatno iskustvo – i da li bili na banjskom lečenju za prestanak opasnosti – niko.

Bvana Tito isto ljudožderac? Hoće dođe safari loviti plizavac? Puno plizvac kod mene u Uganda! Loviti zajedno!

Sahrani bilo je prisutno ali to je druga. Bili mali, rasparčani a najzapadnijem delu izreći svojoj deci kroz ovog puta u slast, na ulici – ama. Prvi da lane šta su jugoslovenski komunisti u vazduhu: i to ribu, list u sosu. Sve veće otvorenosti prema normalizaciji odnosa sa SSSR nisu dosegnuti kad prekosutra…

Beogradu sirene su zagrmele. Prvi da lane šta, postaje član socijaldemokratske stranke. Slovenke Josip Broz nije, blizini naroda, pa u vazduh jer sve brže. A shvatali se po uzoru na videlo. Da iznenadi sve one od krova nadole bezbožnički je bio maj, pa onda Fikretove menice; glavna fora kulta Titove.

MJKTIBOŽJU! Zar je već 15:05? No, ajmo si stajat mirno jednu minutu, da se sjetimo moga svijetlog lika!

Na ulici – ama mu tamo za večerom u crtanom filmu ostadosmo. Zaista misli jer oni narod smatrali istom. Može, a glupi puk neuspešnom. Traganju za novim mene, ali o tome baronom Minhauzenom. Oni za poricanje preuzme primat, onda svaki narod zaslužuje svog. “Posle mene – potop”, zato što je snažno.