Jedna na dan (3-40): 9. avgust 2013.

Priprema za sledeći koncert…

Polumrak, ugodno društvo, pogled ka nekom zidu, tema koja uvek pasuje (makar za tapet na ikonostasu Windowsa), izazov rada sa malo svetla i – šta reći, a ne slagati…

Jedna na dan, 9. avgust 2013: Mother should I build the wall?

(pogledaj veću fotografiju)

Uostalom, uklapa se u lajtmotiv pripreme za sledeći koncert, kroz tri nedelje. Tekstura se urezuje u sinapse. Dobro je.

Presuda: mišn akomplišd. Camera Thumbs up Ne moram da objašnjavam zašto, nadam se.