Negde u Limasolu, nekad davno

Veća fotografija se nalazi ovde. Na fotku sam naleteo, vidi se po žutom pravougaoniku, na portalu fotografija dana na sajtu National Geographica. Autor fotografije je važan u istoriji tog časopisa, jer je jedan od utemeljitelja standarda dokumentarne fotografije sa putovanja po svetu. To je Maynard Owen Williams, čiji ključni period rada za NG je bio između dva svetska rata – pogledajte arhivu na portalu Corbis Images. Između ostalog, Williams je bio prisutan na otvaranju Tutankamonove grobice