Jedna na dan (3-101): 9. oktobar 2013.

I kao što svako dete-kreativac zna, upoznavanje tehničkog sveta počinje empirijskom metodom forsirane stohastičke dekompozicije iliti veselim rasturanjem predmeta u paramparčad. Što je više paramparčadi (hm: koliko je maleno neko paramparče?), to je postupak veseliji, igra zabavnija, a pouka kvalitetnija.

I tako sam ja večeras gledao kao Luka i Odgovara Kraljeviću Marko dekomp… rasturaju jedan stari Quantum hard disk. Na kraju procedure, ovekovečili smo značajno paramparče iz diska – jedan od dva tanjira koji čine konstrukciju modela.

(pogledaj veću fotografiju)

Učili smo o zvezdastim zavrtnjima, o brzini obrtanja ploča diska, o pratećoj elektronici, o kontakt-traci, aktatorima i o raznim drugim čudima i to je Luki očigledno prijalo, mada “mene više zanima softver nego hardver”, ali snažni iridijumski magneti su prilično zanimljiv trofej…

Dok su se njih dvojica igrali stohastičke dekompozicije, ja sam se bavio deterministričkim fotografisanjem. A ova fotka, koliko god da je naručeno pozirana, ispade prvoklasan dokument prigode.