Jin & Jang

Jin & Jang

O ovom svom radu Lilith kaže:

Ovo je rad iz mog Projekta 52. On priča priču o nama samima, o tome kako je postizanje duhovne ravnoteže, težnje za alturuizmom i osvešćenjem samoga sebe, nešto čemu treba težiti. Svako od nas ima svoju mračnu i svoju dobru stranu. Jedino iskrenim priznavanjem onog lošeg može se otvori put ka samospoznaji i promeni na nivou i svesnog i nesvesnog dela naseg bića, a još većim osvešćenjem dobrih strana možemo postati još bolji i uzvišeniji.